• მისტიკური გოხნარი

  • გერმანული მემკვიდრეობა

  • სამშვილდის ნაქალაქარი

  • დაშბაშის კანიონი

პროექტი ხორციელდება პარტნიორების მიერ:
"ეს ვებგვერდი მომზადდა ევროკავშირის დახმარებით. ვებგვერდის შინაარსი მომზადებულია კოდის სათემო განათლების ცენტრის მიერ და არ წარმოადგენს ევროკავშირის მოსაზრებას."

ჩვენ გთავაზობთ

ტურები
01 Nov ექსკურსია რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში
სასკოლო-საგანმანათლებლო ექსკურსია რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში
დაჯავშნა სრულად
10 Nov ექსკურსია დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალში
სასკოლო-საგანმანათლებლო ექსკურსია დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალში
დაჯავშნა სრულად
22 Dec გარისობა
სახალხო ზეიმი - გარისობა
დაჯავშნა სრულად

პარტნიორები